SIP-Benchmark III was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2009 - 2017.
This website is no longer updated. Okay

O SIP-Bench

Co?

SIP BENCH III - Analiza porównawcza narzędzi kontroli rodzicielskiej

Celem projektu jest wsparcie rodziców w wyborze najbardziej odpowiedniego narzędzia kontroli rodzicielskiej, które najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Jak?

W ramach testów sprawdzane są efektywność, działanie, użyteczność, konfiguracja, zrozumiałość, bezpieczeństwo , przydatność, dostosowanie do potrzeb europejskich użytkowników oraz filtrowanie nowych treści (np. tworzona przez użytkowników treść typu Web 2.0 i strony serwisów społecznościowych).

Testy przeprowadzane są co osiem miesięcy przez niezależnych ekspertów oceniających produkty, narzędzia, systemy i usługi pozwalające ich użytkownikom na kontrolę dostępu dzieci do niewłaściwych treści w Internecie i kontroli ich zachowania w sieci (m.in. dostępu do aplikacji i czasu spędzanego w Internecie). Testy dotyczą wyłącznie technologii stosowanych za zgodą ich użytkowników. Treść wiadomości wysyłanych lub odbieranych przez dzieci nie jest brana pod uwagę (np. wiadomości e-mail lub informacje publikowane na Facebook’u), ponieważ byłobyby to naruszeniem prawa do prywatności.

W wyniku przeprowadzonych testów publikowane będą rankingi, które mają ułatwić podjęcie decyzji o wyborze narzędzia kontroli rodzicielskiej najlepiej odpowiadającego potrzebom rodziców i dzieci.

Dlaczego?

Według danych Eurostatu ponad 70% rodzin w Europie ma dostęp do Internetu. Coraz więcej małych dzieci korzysta z Internetu, jednocześnie zmieniają się możliwości dostępu do niego. Pojawiły się smartfony, tablety i konsole do gier wyposażone nie tylko w zaawansowane ekrany dotykowe, ale także kamery i opcje sterowania zmysłami. Wszystkie mobilne narzędzia dają dzieciom innowacyjne sposoby nauki i komunikacji. Pozwalają też na spersonalizowane korzystanie z Internetu, a to z kolei wymaga nadzoru rodzicielskiego.

Program Safer Internet

Dążenie do uczynienia Internetu bezpiecznym miejscem jest kluczowym działaniem UE od 1996 r. Od tego czasu Komisja Europejska wdraża program Safer Internet.

Głównym celem program Safer Internet jest informowanie społeczeństwa, rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz dzieci o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Ma to na celu wsparcie w uzyskaniu informacji oraz zwiększenie świadomości na temat korzystania z Internetu i technologii zwiększających bezpieczeństwo. W dziedzinie narzędzi kontroli rodzicielskiej Komisja Europejska uruchomiła projekt „Analiza porównawcza narzędzi kontroli rodzicielskiej” finansowany z programu Safer Internet plus.

Jego celem było wsparcie rodziców i opiekunów dzieci oraz zwiększenie świadomości i promowanie dobrych praktyk. W latach 2006 – 2008 opublikowano trzy raporty. Następnie uruchomiono projekt SIP BENCH II, który zakończył się w grudniu 2012 r.

Więcej informacji o programie Safer Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm


Funded by
Logo: EUEuropean Commission


Partners:
Cybion Online Business Intelligence

Stiftung Digitale Chancen

coordinated by:
Innova - Technology Transfer and ValorisationFind us on
Find us on facebook Follow us on twitter