SIP-Benchmark III was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2009 - 2017.
This website is no longer updated. Okay

Sobre SIP-Bench

Què?

SIP Bench III - Avaluació comparativa de les eines de control parental

L’objectiu d’aquest estudi és ajudar els usuaris finals en particular, els progenitors i les persones que tenen cura dels infants per triar l’eina de control parental més adequada i que s’adapti millor a les seves necessitats.

Com?

Les eines estan avaluades per aconseguir l’eficàcia, el rendiment, la facilitat d’ús, la capacitat de configuració, la transparència, la seguretat (resistència a la pirateria i altres qüestions de seguretat), la idoneïtat personalitzades per als usuaris europeus i les noves formes de contingut digital (per exemple, el web 2.0 de continguts generats pels usuaris i les webs de xarxes socials).

Això s’ha fet per un període de vuit mesos, amb venedors i proveïdors independents, avaluacions d’experts de productes, eines i altres sistemes i serveis que permeten als usuaris controlar l’accés dels infants a continguts inadequats en línia i monitoritzar el seu comportament d’ús pel que fa a certes aplicacions o temps en línia.

L’estudi es refereix únicament a la utilització voluntària de tecnologies de filtratge per als usuaris finals per protegir els infants contra els continguts nocius en línia. En les proves, el contingut enviat o rebut pels infants no es té en compte (com ara el contingut dels correus electrònics o les informacions publicades a Facebook), ja que el filtratge d’aquest contingut podria violar els drets de privadesa.

Com a resultat de cada cicle d’avaluació comparativa, es generarà una llista de classificació per ajudar els usuaris finals en el procés de presa de decisions.

Per què?

Segons dades de l’Eurostat, més del 70% de les llars de la Unió Europea disposen d’accés a internet.

Cada vegada més nens petits accedeixen a internet. D’altra banda, l’entorn digital està canviant contínuament. Els telèfons intel•ligents, les tauletes o fins i tot les consoles de videojocs s’han convertit en els principals dispositius d’internet equipats no només amb poderoses pantalles tàctils, sinó també amb càmeres i funcionalitats de detecció. Aquesta mobilitat adquirida recentment comporta una gamma àmplia d’aplicacions innovadores que permeten als infants aprendre i comunicar-se de noves maneres. També fa que l’ús de serveis en línia sigui molt personal i, en conseqüència, que la supervisió dels progenitors esdevingui molt difícil.

Safer Internet

La Comissió Europea ha encertat a posar sobre la taula les qüestions de desenvolupament d’una internet més segura a l’agenda de la UE i dels estats membres des del 1996, mitjançant els successius programes de seguretat a internet.

Un objectiu central per al programa Safer Internet és informar i capacitar la població en general, els progenitors, les persones responsables de tenir cura dels infants, els mestres i els nens mateixos sobre qüestions relacionades amb la seguretat dels infants en línia. L’objectiu principal és ajudar a trobar informació rellevant i augmentar els seus coneixements sobre com poden utilitzar internet i altres tecnologies en línia de forma més segura. En l’àmbit específic de les eines de control parental, la Comissió va finançar un estudi en el marc del programa Safer Internet plus (2005-2008) que tenia com a objectiu “Benchmarking de programari i serveis de filtrat”.

L’estudi va tenir com a objectiu proporcionar orientació als progenitors i a les persones responsables de tenir cura dels infants, en particular, per millorar el coneixement de les solucions i la promoció de les millors pràctiques. L’estudi va produir tres informes que examinen diversos productes de filtratge entre 2006 i 2008. Això va anar seguit de l’estudi SIP-Bench II, que va finalitzar el desembre de 2012.

Més informació sobre el Safer Internet programme (programa de seguretat a internet):
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm


Funded by
Logo: EUEuropean Commission


Partners:
Cybion Online Business Intelligence

Stiftung Digitale Chancen

coordinated by:
Innova - Technology Transfer and ValorisationFind us on
Find us on facebook Follow us on twitter