Narzędzia kontroli rodzicielskiej

Rodzice powinni być świadomi możliwości i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Poza tym, na rynku dostępne są rozwiązania, które chronią dzieci / nastolatków przed zagrożeniami (np. pornografią, przemocą, samookaleczaniem, treściami promującymi nielegalne zachowania, sextingiem, cyberbullingiem, pedofilią, itd.).
Są to narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

O SIP-Bench

Dążenie do uczynienia Internetu bezpiecznym miejscem jest kluczowym działaniem UE od 1996 r. Od tego czasu Komisja Europejska wdraża program Safer Internet.

Jego celem było wsparcie rodziców i opiekunów dzieci oraz zwiększenie świadomości i promowanie dobrych praktyk.
Czytaj więcej...


Results of the 3rd cycle report are from December 2014.
New results from the 4th cycle will be published in early 2017.

Reports


Funded by
Logo: EUEuropean Commission


Partners:
Cybion Online Business Intelligence

Stiftung Digitale Chancen

coordinated by:
Innova - Technology Transfer and ValorisationFind us on
Find us on facebook Follow us on twitter